Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Analiza obrazu fonograficznego Zobacz
Aranżacja Zobacz
Estetyka dzieła filmowego Zobacz
Estetyka dŸwięku w filmie Zobacz
Historia filmu Zobacz
Instrumentacja symfoniczna Zobacz
Produkcja nagrań i prawo autorskie Zobacz
Realizacja muzyki elektroakustycznej Zobacz
Realizacja nagrań dokumentalnych Zobacz
Reżyseria dŸwięku w filmie i telewizji Zobacz
Reżyseria muzyczna Zobacz
Technologie postprodukcji w formach audiowizualnych Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/